Zabrana zapošljavanja

10.11.2014

O zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama

 

Vlada Republike Hrvatske donijela je 25. rujna 2014. Odluku o zabrani novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama i Odluku o zabrani novog zapošljavanja državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, stručnim službama i uredima Vlade Republike Hrvatske. Obje odluke stupile su na snagu 4. listopada 2014.

 

Tim Odlukama zabranjuje se novo zapošljavanje službenika i namještenika u državnim i javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, drugim javnim ustanovama i službama kojima je osnivač Republika Hrvatska. Odluke predviđaju iznimke u zapošljavanju, preraspodjelu zaposlenika, unutar jedne službe te iznimno korištenje vanjskih pružatelja usluga.

 

Što se tiče zabrane daljnjeg zapošljavanja u javnoj službi, Odlukom Vlade RH zabranjeno je novo zapošljavanje službenika i namještenika u javnim ustanovama i drugim pravnim osobama kojima se sredstva za plaće osiguravaju u državnom proračunu, drugim javnim ustanovama kojima je osnivač Republika Hrvatska, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i javnim ustanovama kojima se sredstva za plaće osiguravaju iz sredstava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: javne službe).

 

Međutim, od općeg pravila zabrane zapošljavanja u javnoj službi predviđene su nemale iznimke – tako se zabrana zapošljavanja ne odnosi na:

 

– radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog prestanka ugovora o radu

– radna mjesta koja ostanu upražnjena zbog duže odsutnosti

– radna mjesta koja će se sistematizirati nakon proširenja djelokruga javnih službi.

 

Zapošljavanje na tim radnim mjestima dozvoljeno je uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva, odnosno drugog nadležnog središnjeg tijela državne uprave. Međutim, ako se radi o radnim mjestima u okviru pomoćno-tehničkih poslova, ta se iznimka ne primjenjuje.

 

Nadalje, zabrana zapošljavanja ne odnosi se na:

 

– popunjavanje radnih mjesta u javnim službama na koje se Odluka odnosi, a koje će početi s radom nakon stupanja na snagu ove Odluke

– zapošljavanje osoba u javnim ustanovama koje sudjeluju u upravljanju, provedbi i reviziji Europskih strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije, te koje su obvezne poduzimati aktivnosti potrebne za završetak provedbe programa IPA. Zapošljavanje u tim javnim ustanovama dozvoljava se u dijelu poslova vezanih uz upravljanje, provedbu i reviziju Europskih strukturnih i kohezijskih fondova Europske unije i provedbu programa IPA na način i u opsegu kakav će biti dostatan za ispunjavanje preuzetih obveza.

 

Već smo spomenuli da se iznimka od zabrane zapošljavanja ne odnosi napomoćno-tehničke poslove (to su poslovi čišćenja, pripreme hrane i pića, poslovi zaštitarske djelatnosti, prijevoza i održavanja te ostali prateći poslovi za obavljanje osnovne djelatnosti). Odlukom je propisano da će se redovito obavljanje tih poslova, na radnim mjestima namještenika koja ostanu upražnjena zbog umirovljenja ili prestanka ugovora o radu, osigurati preraspodjelom poslova odnosno radnog vremena između postojećih namještenika sukladno posebnim propisima i ugovorima o radu. Ako se na taj način neće moći osigurati redovito obavljanje pomoćno-tehničkih poslova za obavljanje osnovne djelatnosti, njihovo obavljanje povjerit će se vanjskim pružateljima usluga sukladno posebnim propisima.

 

Odluka sadržava i prijelazne odredbe prema kojima će se postupci zapošljavanja koji su započeti do dana njezinog stupanja na snagu dovršiti sukladno Odluci o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 156/2013). Također, postupci zapošljavanja na radna mjesta namještenika iz skupine pomoćno-tehničkih poslova, koji su u tijeku, obustavit će se.

 

Nakon donošenja Odluke, vezano uz prijelaznu odredbu iz točke V. Odluke, uslijedila je Uputa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, KLASA: OM-01/14-01/00138, URBROJ: 533-28-14-0001 od 9. listopada 2014. u kojoj je rečeno:

 

„Vezano uz pitanje kako će se tumačiti trenutak započinjanja postupka zapošljavanja napominjemo sljedeće. U odnosu na točku II. ranije važeće Odluke o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama (Narodne novine, broj 156/2013) temeljem koje se u javnim službama dozvoljavalo zapošljavanje na radna mjesta koja su ostala upražnjena zbog prestanka ugovora o radu službenika ili namještenika, za popunjavanje radnih mjesta na određeno vrijeme radi zamjene odsutnih službenika i namještenika, za popunjavanje radnih mjesta koja će se sistematizirati nakon proširenja djelokruga javnih službi uz prethodnu suglasnost resornog ministarstva odnosno drugog nadležnog središnjeg tijela državne uprave, trenutkom započinjanja postupka zapošljavanja smatrat će se trenutak podnošenja zahtjeva za raspisivanje natječaja odnosno trenutak izdavanja spomenute suglasnosti.U odnosu na točku III. ranije važeće Odluke o ograničenju novog zapošljavanja službenika i namještenika u javnim službama kojom je bilo propisano na koje se postupke zapošljavanja ograničenje ne odnosi, trenutkom započinjanja takvog postupka zapošljavanja smatrat će se trenutak objave natječaja.
ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća