Pravo na štrajk

1.4.2014

Prijedlog novina vezanih uz stranke kolektivnog ugovora, pristupanje tom ugovoru i pravo na organiziranje štrajka

 

 

Zakonom o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, koji je na dnevnom redu aktualne saborske sjednice, a kojim bi se trenutno važeći Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje stavio izvan snage, planira se riješiti velik broj otvorenih i spornih pitanja u području kolektivnog pregovaranja, a neka od njih odnose se na stranke kolektivnog ugovora i pristupanje tom ugovoru, kao i pravo na organiziranje štrajka zbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora.

 

Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje (Narodne novine, broj 82/12 i 88/12) donesen je sredinom 2012. godine, čime je područje kolektivnog pregovaranja izdvojeno iz Zakona o radu u zaseban propis.

 

S obzirom da je navedeni Zakon u primjeni godinu i pol, to je bilo sasvim dostatno vrijeme za napraviti ozbiljniju analizu njegove primjene i učinaka koje je proizveo. Tako je ustanovljeno da je primjena Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje otvorila niz dvojbi oko primjene pojedinih instituta s područja kolektivnih radnih odnosa koji su propisani Zakonom o radu, a osobito pitanjestranaka kolektivnog ugovora i prava na štrajk.

 

U čemu je problem?

 

Naime, ako pregovore o sklapanju kolektivnog ugovora mogu voditi samo reprezentativni sindikati, tada se dolazi do zaključka da stranke toga kolektivnog ugovora mogu biti samo dio ili svi reprezentativni sindikati.

 

U tom smislu otvorila se i dvojba oko instituta pristupanja kolektivnom ugovoru, jer njemu mogu pristupiti samo sindikati koji mogu biti stranka, a ako nereprezentativni sindikati ne mogu biti strankom, tada ne mogu niti pristupiti sklopljenom kolektivnom ugovoru.

 

Zbog tog otvorenog problema, jedno od pitanja koje se namjerava riješiti novim Zakonom o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, a kojim bi se trenutno važeći Zakon o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje stavio izvan snage, jest upravo pitanje stranaka kolektivnog ugovora i pristupanja tom ugovoru, kao i pravo na štrajk. Dakako, i mnoga druga pitanja predlažu se drugačije urediti, ali ovdje se nećemo baviti analizom i tih pitanja.

 

Dakle, Prijedlogom Zakona predlaže se definirati tko može biti stranka kolektivnog ugovora, a promjenom instituta pristupanja kolektivnom ugovoru uZakonu o radu, također se predlaže propisati mogućnost da i nereprezentativni sindikati mogu pristupiti kolektivnom ugovoru iostvarivati ugovorena prava, ali da se neće smatrati strankom tog kolektivnog ugovora.

 

Sljedeće pitanje koje se javilo u dosadašnjoj primjeni Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje, i koje je valjalo riješiti, je - mogu li nereprezentativni sindikati, koji ne mogu pregovarati o sklapanju kolektivnog ugovora, pokrenuti štrajkzbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora? Neodrživo bi bilo rješenje da štrajk zbog spora oko kolektivnog ugovora mogu pokrenuti i oni sindikati koji nisu reprezentativni za pregovore o sklapanju toga ugovora ili oni koji su reprezentativni, ali su odbili sudjelovati u pregovorima, čime su se isključili iz prava na štrajk.

 

Stoga se predlaže da štrajk zbog sklapanja, izmjene ili obnove kolektivnog ugovora mogu organizirati i provesti reprezentativni sindikati koji su pregovarali o sklapanju kolektivnog ugovora, ali ga nisu potpisali, dok to pravo neće imati nereprezentativni sindikati, kao niti reprezentativan sindikat koji je odbio pregovarati o tom kolektivnom ugovoru.

 

Vezano uz to, također se predlaže propisati da stranke kolektivnog ugovora mogu biti samo reprezentativni sindikati koji su sudjelovali u pregovorima o njegovom sklapanju, ali je u tom slučaju potrebno definirati kada će takav kolektivni ugovor biti važeći. 

 

Naime, postavlja se pitanje može li takav kolektivni ugovor biti važeći ako ga potpiše samo jedan reprezentativan sindikat, koji okuplja mali postotak radnika članova sindikata. Da bi se premostio i ovaj problem, Prijedlogom zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata predlaže se da bi kolektivni ugovor u donošenju kojeg su pregovarali reprezentativni sindikati bio važeći ako ga potpišu reprezentativni sindikati koji u svom članstvu imaju više od 50% radnika članova u odnosu na ukupan broj radnika članova svih reprezentativnih sindikata na području odnosno razini za koju se kolektivni ugovor sklapa.

 

Na taj se način onemogućava da na području na kojem postoji nekoliko reprezentativnih sindikata s većom razlikom u broju članova, kolektivni ugovor bude važeći ako ga potpiše samo jedan reprezentativni sindikat s možda samo 20% članova, a da ga ujedno ne potpiše drugi reprezentativni sindikat s možda 50% članova. Također, propisivanjem minimalnog praga za važenje kolektivnog ugovora utjecalo bi se i na motivaciju reprezentativnih sindikata na suradnju i zajedničko pregovaranje.

 
ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća