SINDIKALNA PODRUŽNICA_obavijesti

SINDIKAT_ obavijesti iz središnjice i podružnice
SINDIKAT_ obavijesti iz središnjice i podružnice
- VIJESTI IZ SREDIŠNJICE SINDIKATA - 
Utorak, 30.01.2018.

 

Sindikat upozorio: 'Neplaćanje prekovremenog rada nije samo problem liječnika nego i ostalih koje Kujundžić zanemaruje'

 

ZAŠTITA RADNIČKIH PRAVA

 

 

Sindikat navodi da je u zadnjih godinu dana bio prisiljen pokrenuti brojne tužbe zbog nezainteresiranosti ili nesposobnosti ministra zdravstva da u sustav uvede zakonitost i red.

 

(VIJESTI.hr) Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske upozorio je u utorak da neplaćanje prekovremenog rada nije samo problem liječnika, nego i medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, zbog čega je sindikat bio prisiljen pokrenuti i financirati brojne tužbe svojih članova.

 

"Ministar zdravstva Milan Kujundžić gura pod tepih činjenicu da liječnici, iako su nositelji najvećeg dijela zdravstvene djelatnosti, nisu jedini koji imaju problem neplaćanja prekovremenog rada sukladno propisima", ističe u priopćenju predsjednik sindikata Stjepan Topolnjak.

 

To je problem i medicinskih sestara i ostalih zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika, poput spremačica u bolnicama. No, kako zahtjevi za isplatu razlike neisplaćenih dodataka na plaću za prekovremeni rad spremačica i ostalih djelatnika srednje i više stručne spreme nisu toliko visoki kao liječnički, Kujundžić ih zanemaruje, tvrdi sindikat.

 

S obzirom da je pitanje plaćanja prekovremenog rada stvar zaštite radničkih prava, sindikat traži da Kujundžić pozove na sastanak reprezentativne sindikate zdravstva i Hrvatski liječnički sindikat, kako bi zajednički pokušali riješiti spor. U protivnom neka bude spreman preuzeti odgovornost za troškove koji će proizaći iz sudskih tužbi.

 

U sindikatu smatraju da Kujundžić, pritisnut visinom zahtjeva za isplatu prekovremenog rada liječnika, prozivanjem Ministarstva pravosuđa zbog neujednačenosti sudske prakse i konzultirajući se samo s predstavnicima liječnika, ponovo selektivno pristupa rješavanju problema.

 


 

Sindikat u priopćenju navodi da je u zadnjih godinu dana bio prisiljen pokrenuti brojne tužbe zbog nezainteresiranosti ili nesposobnosti ministra zdravstva da u sustav uvede zakonitost i red.U Zagrebu, 26. listopada 2017.

 

 

OČITOVANJE  NA  NACRT  ZAKONA  O  ZDRAVSTVENOJ  ZAŠTITI

 

        Saveza samostalnih sindikata Hrvatske  (SSSH)

Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske  (SSZSSH)

 


Stav: SSSH ne podržava Nacrt prijedloga  Zakona o zdravstvenoj zaštiti


1)      Nacrtom prijedloga Zakona ne ispunjavaju se  ciljevi zbog kojih se krenulo u donošenje novog zakona 

2)      Nacrtom se  privatizira primarna zdravstvena zaštita koja  se financira javnim sredstvima

3)      Nacrtom Domovi zdravlja ostaju samo slovo na papiru

4)      Povećava se broj upravljačkih radnih mjesta u ustanovama

5)      Nacrtom se legalizira  financiranje sekundarne zdravstvene zaštite izvan mreže javnim sredstvima 

6)      Nacrt derogira odredbe općih propisa


 

Ono što ovaj Nacrt ne omogućava je:

 

1)      Jačanje primarne zdravstvene zaštite  - nema niti jednog instituta

2)      Racionalizacija troškova poslovanja ustanova -  niti jedna mjera

3)      Funkcionalna integracija-  jer svi mogu raditi sve

4)      Povezivanje primarne i sekundarne zdravstvene zaštite  - niti jedne odredbe

5)      Jasan položaj hitne medicine – niti jedne odredbe

 


Obrazloženje:

 

Način izrade prijedloga Zakona članovima radne skupine nije omogućio  utjecaj na izradu konačnog teksta  Nacrta pa je izgubljen svaki smisao rada radne skupine, s obzirom da će  konačni tekst biti poznat tek kada izađe na e-savjetovanje, a članovi radne skupine nisu sigurni koliko su njihove primjedbe uopće sagledane ili prihvaćene.

 

U izradu Nacrta krenulo se s jasno iskazanim ciljem da se ojača primarna zdravstvena zaštita,  uredi zdravstveni sustav koji će omogućiti održivo financijsko poslovanje,  zaustavi odljev zdravstvenih radnika te osigura učinkovita i dostupna zdravstvena zaštita stanovništva te rastereti bolnički sustav.

 

Ako sagledamo odredbe članaka 28. i 98. onda zaista možemo reći da su to definicije bez pokrića; jer sadržaj zakona ne podržava odredbu po kojoj se djelatnost zdravstva obavlja kao javna služba  niti su domovi zdravlja nositelji zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini. 

 

Ovaj Nacrt  (čl. 46.) omogućava svim zdravstvenim radnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti (osim čl. 67. patronaže, epidemiologije, školske medicine, hitne medicine, javnog zdravstva ) da obavljaju svoju djelatnost kroz privatnu praksu u ordinacijama.

 

Zašto smatramo da nešto što se obavlja kao privatna praksa ne smatramo javnim zdravstvom?

 

Zato što svi nositelji zdravstvene djelatnosti privatnom praksom u ordinacijama  imaju ugovore i sa Zavodom i sa 10 drugih izvora prihoda, radno vrijeme mora im biti sukladno Zakonu, rade u mreži i izvan mreže za svoj račun,  svoje prihode ne vračaju u sustav  za jačanje djelatnosti nego se smatra njihovim.  Dakle ostvaruju profit na javnim sredstvima.

 

Javne službe  se ne organiziraju radi ostvarivanja profita nego kao službe građanima  jer ih građani plaćaju iz svojih doprinosa na načelima solidarnosti. Stoga ovaj sustav koji se predlaže  i model financiranja niti jača primarnu zdravstvenu zaštitu niti je čini dostupnijom.  Dapače  lokalna - regionalna  uprava mora, tamo gdje nitko ne želi imati privatnu praksu, putem Doma zdravlja osigurati zdravstvenu zaštitu stanovništvu i osigurati 21 predviđenu djelatnost. Po čemu će onda ovaj model doprinijeti jačanju PZZ .

 

Nacrt ponavlja floskulu kojom je dom zdravlja nositelj pružanja zdravstvene zaštite na primarnoj razini, u 21 djelatnosti . Međutim pitamo  predlagatelje zakona temeljem kojih odredbi će Dom zdravlja biti nositelj zdravstvene zaštite na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti tamo gdje svi  doktori medicine koji ju obavljaju odu u privatnu praksu.  Dom zdravlja u načelu nema koga koordinirati, osim na područjima koja nisu atraktivna za privatnu praksu ili se ne mogu privatizirati po zakonu, ali zato novim zakonom Dom zdravlja  ima ravnatelja, zamjenika i četiri  pomoćnika. Koja od tih odredbi doprinosi  efikasnosti ili učinkovitosti sustava?

 

U Nacrtu se terminološki na različite načine nazivaju ti nositelji primarne zdravstvene zaštite:    zdravstveni radnik privatne prakse u ordinaciji, privatni zdravstveni radnik, izabrani liječnik, zdravstveni radnik privatne prakse  i zdravstveni radnik u ordinaciji,  što treba doraditi. 

 

Ali bez obzira na naziv činjenica je da ti zdravstveni radnici kojima je odobrena privatna praksa u ordinacijama imaju mogućnost stjecanja prihoda iz  10 različitih izvora, a da sukladno istom tom zakonu mogu raditi samo 40 sati tjedno a uz prekovremeni rad do 48 sati tjedno  prosječno u četiri mjeseca. To znači da će HZZO plaćati rad zdravstvenog radnika za cijelo ugovoreno radno vrijeme a on će u isto vrijeme raditi i sve druge poslove temeljem ostalih ugovora  do ukupno 48 sati tjedno. I ostvarivati profit. I to sve do 70 godine ako želi.

 

Ono što smatramo osobito netransparentnim i protivnim svim načelima javnog zdravstva je prenošenje djelatnosti s jednog na drugog zdravstvenog djelatnika kao da se djelatnost- javna služba može  prenositi , a ordinacije nasljeđuju ili ne daj bože prodaju.

 

Istovremeno ukazujemo i na  pravno nedorečeno rješenje s aspekta  osiguravanja prostora i opreme s obzirom na dosadašnji model i potpisane koncesijske ugovore  u odnosu na samu odredbu o zakupu poslovnog prostora.

 

Ne slažemo se niti s brisanjem odredbi članak 31. kojim se zakonski definiraju timovi PZZ. 

 

Osim što ne vidimo da će se bilo kojim od predloženih rješenja ojačati primarna zdravstvena zaštita, učiniti dostupnim stanovništvu ona područja na kojima ni do sada nije bilo interesa  za zasnivanje radnog odnosa a kamoli za privatnu praksu, mišljenja smo da će se ovim modelom na teret javnih sredstava  jačati privatno poduzetništvo a  ne zdravstveni sustav. 

 

Također smo mišljenja da se otvaranjem mogućnosti uvođenja zdravstvenog turizma na sve razine zdravstvene zaštite  i u sve zdravstvene ustanove nanosi direktna šteta javnom zdravstvu i smanjuju kapaciteti zdravstvene zaštite stanovnicima RH i osiguranim osobama.

 

Mišljenja smo da je dobro uvesti zdravstveni turizam kao djelatnost u RH  ali ne na teret i u kapacitete javnog sustava zdravstva već privatnim kapitalom  i u privatnim ustanovama. Također smatramo da u tom smislu nije loše razmisliti o racionalizaciji neiskorištenih prostora pojedinih naših ustanova i davanja u zakup ustanovama koje se bave pružanjem usluga u turizmu.

 

No najave kako će se naše specijalne bolnici  staviti na tržište u svrhu pružanja usluga u turizmu znači da će se ionako duge liste čekanja za rehabilitaciju na teret HZZO-a učiniti gotovo  nedostupnim našim osiguranicima.

 

Ove odredbe nisu samo nedorečene u tekstu zakona nego su i protivne  samoj svrsi osnivanja javno zdravstvenih ustanova u pružanja zdravstvene zaštite.

 

Poglavlje o zdravstvenom turizmu je  nedorečeno u zakonu i upućuje na posebni propis koji se bavi uslugama u turizmu  i ne smatramo ga primjenjivim u sustavu zdravstva.

 

Parafraziramo, ali slikovito je da će temeljem tih odredbi svaka registrirana putnička agencija moći nuditi na tržištu usluge naših zdravstvenih ustanova zajedno s paketima za putovanja.

 

Poglavlja koja uređuju zdravstvene ustanove  i ustroj (čl. 68. i 79.) izjednačavaju opće i specijalne bolnice u mreži i izvan nje i u pogledu obavljanja djelatnosti (osim hitne medicine) i u pogledu sklapanja ugovora sa Zavodom što do sada  nije bilo zakonom dopustivo i jasno je bila povučena razlika između javnog i privatnog sektora u pogledu financiranja , a sada svi temeljem suglasnosti ministra mogu biti financirani javnim sredstvima.  Za Savez samostalnih sindikata Hrvatske to je neprihvatljivo.

 

Također smatramo da odredbe o radnom vremenu zdravstvenih ustanova treba doraditi. Potrebno je definirati dežurstvo jer se isto spominje kroz brojne članke a pojam nije definiran,  iako je specifičan za djelatnost zdravstva i kao takav bi trebao stajati u ovom zakonu.

 

Za Savez  je  neprihvatljiva  i odredba članka 198.  st. 4. kao pravilo ali i kao izuzetak od pravila jer ulazi u područje općeg propisa kojim se utvrđuje reprezentativnost sindikata i udruga poslodavaca.

 

Naime, iako su reprezentativni sindikati (utvrđeni Rješenjem Povjerenstva za utvrđivanje reprezentativnosti)  poduzeli sve raspoložive mjere da se Hrvatskom liječničkom sindikatu omogući utvrđivanje reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje na razini zdravstva,  Ministarstvo zdravstva nije na vrijeme reagiralo odnosno interveniralo u izmjene općeg propisa, već sada posebnim propisom djelatnosti zadire u područje općeg propisa što je nezakonito.

 

Naime ukoliko se općim propisom za utvrđivanje reprezentativnosti ne ostavlja mogućnost da se pojedine odredbe mogu mijenjati posebnim propisom tada se ovim odredbama  na nezakonit način derogiraju odredbe općeg propisa  i stoga ih treba brisati.

 

I na kraju  opaska , nismo se očitovali po člancima jer nisu dobro numerirani a  materijale nismo dobili kao cjelovit tekst  pa se u tom tekstu teško snalazi.

 


Javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti

25.07.2017. 

Poštovani članovi,

 

obavještavamo Vas da je na portalu e-Savjetovanja otvoreno javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Javno savjetovanje završava 16. kolovoza 2017. godine. U prijedlogu materijala predlagač navodi kako je temeljni cilj Programa Vlade Republike Hrvatske za mandat 2016.-2020. na području zdravstva osiguranje takvog zdravstvenog sustava koji će biti moderan i financijski održiv te koji će građanima pružati zdravstvenu sigurnost, kao i osigurati kvalitetnu i svima dostupnu zdravstvenu zaštitu na teritoriju Republike Hrvatske.

 

Ovim putem Vas pozivamo da sa svojim prijedlozima se uključite u javno savjetovanje o Prijedlogu nacrta Iskaza o procjeni učinaka propisa na Zakon o zdravstvenoj zaštiti.

Više o savjetovanju o Nacrtu prijedloga Iskaza o procjeni učinaka propisa za Zakon o zdravstvenoj zaštiti možete preuzeti na sljedećem linku:

 


22. 04. 2017.

Glavni tajnik Europske konfederacije sindikata u posjeti hrvatskim sindikatima

 

NHS – U posjetu hrvatskim sindikalnim središnjicama članicama Europske konfederacije sindikata – NHS-u i SSSH, u petak, 21. travnja 2017. godine, došao je Luca Visentini, glavni tajnik Europske konfederacije sindikata (ETUC). 

Tijekom njegove posjete održan je sastanak s predsjednikom Vlade RH, ministrom rada i mirovinskog sustava i njihovim suradnicima na kojemu su sudjelovali predstavnici NHS-a i SSSH.

Između ostalog na sastanku se razgovaralo o kampanji ETUC-a za veće plaća i kvalitetna radna mjesta, Europskom semestru i izradi Nacionalnog programa reformi koji Vlada RH do kraja travanja mora uputiti Europskoj komisiji, budućnosti Europe, reviziji Direktive o upućenim radnicima, sustavu kolektivnog pregovaranja, trenutačnim problemima u RH i socijalnom dijalogu u RH, ali i na razini EU.


Luca Visentini naglasio je kako na razini EU postoji dijalog socijalnih partnera koji je potrebno osnažiti na razini svih država članica. Posebno je istaknuo tri područja u kojima je potrebno uspostaviti bolju suradnju socijalnih partnera: sudjelovanje sindikata u procesu Europskog semestra, pitanje plaća u gospodarstvu te daljnje jačanje socijalnog i mirovinskog sustava.

 

Nakon sastanka sa predsjednikom Vlade, održan je sastanak vodstava NHS-a i SSSH sa glavnim tajnikom ETUC-a.


REGRES za 2016.
REGRES za 2016.
SINDIKALNA PODRU NICA obavijesti
OBAVIJESTI IZ PODRUŽNICE
01.06.2016.

 
REGRES za 2016.
 

 
 
Poštovani članovi,
 
 
 
 
vezano za gornje vijesti, a osobito u svezi isplate regresa za 2016. godinu ovim putem dajemo dodatno pojašnjenje s naše strane. 
 
Slijedom čl. 60 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama zaposlenicima u javnim službama, pa tako i u sustavu zdravstva pripada pravo na regres za korištenje godišnjeg odmora, isplata najkasnije do kraja lipnja 2016. godine. 
 
Vlada RH i sindikati javnih i državnih službi o toj temi nisu razgovarali kao točci dnevnog reda tijekom razgovora sa sindikatima ove godine (pregovora još uvijek nije ni bilo), tako da je za pretpostaviti da je Vlada suglasna sa isplatom istog u visini 1.250,00 kn..
 
Zakon o uskrati isplate regresa i božićnice istekao je sa 31. prosinca 2015. godine, te su navedena prava aktivirana sa 01. siječnja 2016. godine temeljem navedenog kolektivnog ugovora. O visini božićnice običaj je da se pregovara početkom jeseni (rujan, listopad), a ukoliko se ni ti pregovori ne otvore, radnicima će biti isplaćeno 1.250,00 kn božićnice kao iznos koji je ranijih godina bio isplaćivan.
 
Ustavni sud svojom je presudom po pitanju tih uskrata rekao da Vlada takve institucije uskrata (zakonima, uredbama i sl.) može poduzeti na ovakav način SAMO kada se nađe u teškoj gospodarskoj situaciji (u ovom slučaju recesiji zbog uzastopnog pada BDP-a i sl.), ali takve i slične uskrate prava radnika temeljem ugovorenih prava iz naših kolektivnih ugovora više ne smije na ovakav način ponavljati, OSIM kroz socijalni dijalog sa sindikatima koji su potpisnici tih kolektivnih ugovora.
 
Ukratko, sada je potez na Vladi RH i nadležnim ministarstvima da daju odobrenje za isplatu navedenog, pa se tako očekuje i odobrenje ministra zdravlja uz nalog za isplatu prema svim ravnateljima zdravstvenih ustanova, pa tako i prema našem ravnatelju. Nakon toga, naša ustanova će jednokratno uplatiti sredstva na račune naših zaposlenika, osim onih na BO (st.3 čl. 60 TKU-a).
 
 
U svezi jubilarnih nagrada za 2013. godinu sindikati javnih i državnih službi su uputili zahtjeve za pregovore oko navedenoga (do sada dvije pravomoćne presude u korist radnika u javnim službama- zdravstvo, školstvo), ali Vlada se o tome još uvijek nije očitovala. Sudska praksa je neujednačena, pa tako i presude. Zbog toga, glavnu riječ na kraju ipak će imati Vrhovni sud RH, a on nikako da se oglasi.
 
 
SSZSSH KBC Zagreb
 
 
 VIJESTI IZ SREDIŠNJICE
Utorak, 03.05.2016.

Sindikat zdravstva protiv izdvajanja nezdravstvenih djelatnosti iz sustava

‘PETICIJA SPRIJEČILA OUTSOURCING'

 

(Narod.hr) Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi poručio je u utorak da Vladin plan reformi u zdravstvu predstavlja udar na djelatnost zdravstva i na građane, a posebno se protive ponovnoj nakani uvođenja outsourcinga, odnosno izdvajanja nezdravstvenih djelatnosti iz sustava, jer to smatraju načinom da se javni novac prebaci u privatne džepove.

 

Peticija spriječila outsourcing

"Sindikat će se tome usprotiviti i nećemo dozvoliti da nam se ljudi na taj način otpuštaju, a novac koji uplaćuju građani prebacuje u privatne džepove", rekao je predsjednik sindikata Stjepan Topolnjak na konferenciji za novinare.

Pritom je optužio ministra zdravljaDaria Nakića da ne želi razgovarati sa sindikatima. "Bili smo na razgovoru s ministrom samo jednom, i to na upoznavanju, a iako smo četiri puta tražili da pozove sindikate i upozna nas s reformama prije nego budu donesene, ministar je to odbio", kaže Topolnjak.

Podsjetio je kako je i prethodna Vlada namjeravala uvesti outsourcing u javne službe, što je spriječeno peticijom koju je potpisalo 740.000 građana. Tada su, kaže, napravljene studije koje su pokazale da bi se sa izdvajanjem popratnih službi troškovi poslovanja povećali za 30 posto.

Po podacima sindikata, trenutno je od 73.000 zaposlenih u zdravstvenom sustavu 16.000 nezdravstvenih radnika, odnosno 23 posto.

 

Troškovi zdravstva nisu nastali na "krpi i metli"

"Nisu troškovi zdravstvenog sustava nastali na ‘krpi i metli'. Ti ljudi koji održavaju sustav, prehranu i higijenu imaju najmanje plaće u zdravstvu, jer se radi o najnižoj kategoriji koeficijanata složenosti poslova", kazala je tajnica sindikata Tajana Drakulić.

Odlazak nezdravstenih djelatnika iz sustava, upozorava sindikat, mogao bi se negativno odraziti na građane i pacijente jer u bolnicama postoje standardi čišćenja kojih se treba pridržavati kako bi se od bolničkih infekcija zaštitile osjetljive skupine pacijenata poput kirurških pacijenta, kroničnih bolesnika ili novorođenčadi.

Budući da je bolnička prehrana 30 posto terapije, sindikalci pitaju koja je izvanbolnička kuhinja u stanju ispoštovati 50 dijetnih menija koji se spremanju u bolničkih kuhinjama.

"Stalno govorimo o nedostatku liječnika i medicinskih sestara, ali u bolnicama nedostaje i kadar koji obavlja poslove čišćenja, prehrane i tehničkih poslova, a bez kojih sustav također ne može", kazala je zamjenica predsjednika sindikata Anita Križan.

Navela je primjer pulske Opće bolnice gdje su angažirane tri agencije za čišćenje, ali se unatoč tome stalno zaposlene čistačice uključuje u poslove čišćenja tamo gdje ih ne obave agencije.

U zadarskoj bolnici, iz koje dolazi ministar Nakić, u bolničkoj kuhinji, koja mora raditi u skladu sa standardima sigurnosti hrane, zapošljavaju se studenti, a vanjske agencije za čišćenje angažiraju se da bi stalno zaposlene čistačice mogle iskoristiti godišnji odmor.

 

Sindikalci neće dozvoliti da se ljude šalje kući

U Samostalnom sindikatu smatraju da zakonski prijedlozi koje je ministar Nakić dosad poslao u javnu raspravu, suprotno njegovim tvrdnjama, ne jačaju socijalnu državu već sav teret prebacuju na zdravstvene djelatnike i građane.

Protive se ministrovom prijedlogu da medicinske sestre obavljaju trijažu pacijenta u objedinjenim hitnim bolničkim prijemima (OHBP) i kažu kako neće dozvoliti da se ljude šalje kući, jer to nije humano i etično i suprotno je Zakonu o zdravstvenoj zaštiti.

"Kao netko tko je 35 godina radio u hitnoj medicinskoj službi, a devet godina u OHBP-u, mogu reći da nikada ni jednog pacijenta nisam poslao kući, a da ga nije pregledao liječnik, ili da je liječnik otpustio pacijenta, a da ga nije pregledao. To što se predlaže nije reforma", rekao je Topolnjak.

Sindikalci se protive i predloženom povećanju godina mirovinskog staža i pitaju kako će netko u zdravstvu sa 65 godina pružati njegu teškim bolesnicima.

 

OBAVIJEST SREDIŠNJICE

 

JUBILARNE NAGRADE_ važna obavijest!_11.06.2015.

 

(SSZSSH) Vlada Republike Hrvatske objavila je na svojim mrežnim stranicama dnevni red sutrašnje - 232. sjednice Vlade, na kojoj bi trebala donijeti odluku o isplati razlike iznosa jubilarne nagrade službenicima i namještenicima u javnim službama i zaključak o prihvaćanju Prijedloga sporazuma o primjeni osnovice za izračun jubilarne nagrade za državne službenike i namještenike, čime će se omogućiti isplata jubilarnih nagrada javnim i državnim službenicima i namještenicima po osnovici od 1.800,00 kuna za 2014. i 2015. godinu.

 

Pročitajte još...

 

 

 


OBAVIJEST RADNIČKOG VIJEĆA KBC ZAGREB

 

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB

RADNIČKO VIJEĆE

Šalata 2, Zagreb

 

Zagreb, 31. listopad 2014.

n/p  SVIM ZAPOSLENICIMA

 

Predmet:  OBAVIJEST SA ODRŽANOG SKUPA RADNIKA 30. listopada 2014.

 

- Rješavanje problematike viška sati s osnova rada u turnusu/smjenama

- Isplata razlike u naknadi plaće za vrijeme korištenja godišnjih odmora

- Uplata doprinosa na ime beneficiranog staža vatrogascima

 

Poštovani,

 

Na inicijativu Radničkog vijeća KBC Zagreb organiziran je i održan SKUP RADNIKA       30.10.2014.  u dvorani „Hugo Botteri“ Edukacijskog centra Rebro, Kišpatićeva 12, Zagreb na

 

temu:  „RJEŠAVANJE PROBLEMATIKE VIŠKA SATI S OSNOVA RADA U TURNUSU /SMJENAMA“.

 

Skupu radnika nazočili su predstavnici uprave KBC Zagreb: doc.dr.sc. Zlatko Giljević, sanacijski upravitelj; Štefica Gašparović, pomoćnica sanacijskog upravitelja za pravna pitanja; prof.dr.sc. Hrvoje Vrčić, pomoćnik ravnatelja za kvalitetu i član sanacijskog vijeća KBC Zagreb; Branka Rimac, pomoćnica ravnatelja za sestrinska pitanja i glavna sestra KBC Zagreb; Vesna Futterer, rukovoditelj Sektora za opća, pravna i kadrovska pitanja i socijalni rad; Dalibor Piacun, rukovoditelj Službe obračuna plaća i naknada. Skupu je nazočilo i 50-tak zaposlenika KBC-a Zagreb, kao i dio članova radničkog vijeća.

 

U ime Radničkog vijeća KBC Zagreb kao tijela koje predstavlja i zastupa interese svih zaposlenika KBC Zagreb ovim putem Vas želimo informirati u najkraćim crtama o postignutom dogovoru usuglašenom sa obiju strana, a koji će naknadno biti definiran kroz pisani Sporazum sa radničkim vijećem.

 

Usuglašeno je sljedeće:

 

- Sav prekovremeni rad ostvaren u prosincu 2013.  – jednokratna isplata u studenom 2014.

 

- Višak sati s osnova rada u turnusu/smjenama – 70% (plaćanje 1 sat + 50% s osnova prekovremenog rada) jednokratna isplata tijekom studenog/prosinca 2014. svim radnicima čija je evidencija nesporna i sa kojom je radnik suglasan. (op.: u sustavu evidencije program automatski svaki sat izvan ukupnog mjesečnog fonda sati množi sa 1,5 što je temeljem kolektivnog ugovora predviđeno ukoliko se koriste slobodni dani. U našem slučaju, svi sati iz evidencije će se podijeliti sa 1,5 i platiti 50% više s osnova prekovremenog rada, a što je u konačnici isto i u skladu sa odredbama kolektivnog ugovora).

 

- Višak sati s osnova rada u turnusu/smjenama – 30% kao slobodni dani (omjer 1 sat: 1,5), te u slučaju nemogućnosti njihovog korištenja u nekom dužem vremenskom periodu, mogućnost plaćanja i tog dijela prekovremenih sati.

 

- U slučaju preplaćenih iznosa (isplata je bila u siječnju 2014.), ako se to u konačnici sravnavanja utvrdi, radnik je dužan potpisati izjavu o suglasnosti vraćanja istih, ako ni po kojoj drugoj osnovi nema pravo na plaćanje istih.

 

- Svakom radniku biti će ponuđena na potpisivanje i IZJAVA o suglasnosti, a na koju svaki radnik može uložiti prigovor i odbiti njeno potpisivanje ukoliko se ne slaže sa prikazanim izvješćem o broju viška sati. IZJAVA bi trebala sadržavati sljedeće: točno izvješće o broju viška sati s osnova rada u turnusu/smjenama; točan broj sati koji će mu biti plaćen; točan broj sati koji ostaju kao mogućnost za korištenje slobodnih dana; te suglasnost o odricanju prava na svako daljne potraživanje putem suda. U slučaju podnošenja žalbe, radnik mora provesti postupak usuglašavanja evidencije prekovremenih sati prvo na nivou svoje organizacijske jedinice, a po potrebi može zatražiti pomoć nadležnih službi (pravne službe, Službe obračuna plaća i naknada, sindikata, radničkog vijeća i sl.). Sve dok radnik ne usuglasi svoje izvješće, on nije dužan potpisati IZJAVU koja mu je ponuđena (za njega nema nikakvih pravnih sankcija po tom pitanju), ali za toliko mu se odgađa i navedena isplata.

 

- Sukladno Zaključku broj 116. Zajedničkog povjerenstva za tumačenje Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (17. sjednica održana 13. listopada 2014. godine) izvršit će se korekcija naknade za vrijeme korištenja godišnjeg odmorasvim zaposlenicima KBC-a Zagreb, a kojima je zbog naputka Ministarstva zdravlja od 22. kolovoza 2012. godine krivo obračunata ista za period od 22. kolovoza 2012. do listopada 2014. godine. Jednokratna isplata biti će tijekom prosinca 2014. godine.

 

- Sukladno odredbama čl. 66, st. 4 Zakona o općem upravnom postupku KBC Zagreb će sa 01. listopadom 2014. započeti redovnu uplatu doprinosa prema dodatnoj stopi s podacima uplate za osiguranike koji rade na poslovima vatrogasca, a čiji se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (beneficirani staž) sukladno Zakonu o vatrogastvu iz 1999. i 2004. godine, a počev od 01.01. 2000. godine. Za navedeni period u tijeku je izračun ukupnog dugovanja za svakog pojedinog radnika koji radi ili je radio na poslovima/radnom mjestu vatrogasca, te se jednokratna uplata očekuje do kraja prosinca 2014. godine. Sve navedeno će biti definirano kroz pisani Sporazum sa radničkim vijećem.

 

 

Time se završava dugogodišnji tijek pregovora (socijalni dijalog u dobroj vjeri) predstavnika sindikata SSZSSH, HSSMS-MT i HLS i uprave KBC-a u svezi navedene teme (pregovori vođeni od 2010. godine), a koji su u proteklom periodu imali konstruktivan predznak s obje stane.

 

Tijekom tog perioda pokušali su se ispraviti svi uočeni nedostaci i propusti u vođenju evidencije rada po klinika/kliničkim zavodima/službama i sl.; tadašnji veliki broj viška sati s osnova rada u turnusu/smjenama pokušao se smanjiti korištenjem slobodnih dana, te novim zapošljavanjem osobito zdravstvenih radnika (medicinskih sestara-medicinskih tehničara), ali i dijela ostalih profesija koliko je to dozvoljavalo nadležno Ministarstvo zdravlja. Sindikati su pokazali veliku kooperativnost s te strane, prateći razvoj situacije uz redovno iniciranje daljnjih pregovora s upravom uz održavanje i nekoliko skupova radnika po svim lokacijama KBC-a.

 

U međuvremenu je potpisan novi Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja koji je stupio na snagu 01. prosinca 2013, godine. Njime je plaćanje svih prekovremenih sati iznad ukupnog mjesečnog fonda sati postala zakonska obveza poslodavca. Napominjemo da se u gore navedene prekovremene sate uračunavaju svi sati ostvareni iznad ukupnog mjesečnog fonda sati po bilo kojoj osnovi rada (dežurstvo, pripravnost, rad u smjenama/turnusu, rad po pozivu i sl.).

 

Slijedom svega, uočena je potreba finaliziranja rješavanja ove problematike u dobroj vjeri, a što je na ovom SKUPU RADNIKA uspješno i učinjeno, nadamo se na zadovoljstvo velikog broja radnika KBC Zagreb.

 

 
 


Zagreb, 10. rujan 2014. godine

OBAVIJEST IZ PODRUŽNICE

 

Predmet: KRIVI IZRAČUN NAKNADA ZA VRIJEME GODIŠNJIH ODMORA

 

Poštovani članovi,

 

obaviještavamo Vas da je Ministarstvo zdravlja 09.rujna 2014. poništilo Naputak ministra zdravlja od 22.08.2012., a kojim se sve od tada pa do danas vršio krivi izračun naknade plaća za vrijeme godišnjih odmora.

 

Obavijest prenosimo u cijelosti:

 

Ministarstvo zdravlja poništilo je Naputak o obračunu naknade za godišnje odmore zaposlenih u zdravstvu zbog kojeg su liječnici proteklih dana prijetili tužbama.

 

Dopis o poništenju spornog naputka iz kolovoza 2012. o isplati naknada za godišnje odmore u utorak je iz Ministarstva proslijeđen FINI,  a dobili su ga i ravnatelji bolnica i poliklinika u RH. Svima kojima su bile isplaćivane nezakonite naknade bit će vraćena razlika. To je načelno prošlog tjedna dogovoreno sa sindikatima, kažu u Ministarstvu.

 

Prema Nputku iz 2012. godine naknade za godišnji odmor obračunavane su na temelju vrijednosti prosječne satnice, a ne ukupnih primanja uzadnja tri mjeseca.

 

 

Dodatno pojašnjenje s naše strane je da se izračun vršio na način da bi se ukupni iznos zadnje tri bruto plaće dijelio sa ukupnim brojem svih sati (redovan fond sati zadnja tri mjeseca + svi sati iz dežurstva i prekovremeni), a ne brojem tri.

 

Primjenom ovog Naputka, poslodavci su nezakonito vršili izračun naknada za vrijeme godišnjih odmora, jer nisu poštivali zakonske akte više razine i težine kao što je npr. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, kao i Zakon o radu.

 

Evo što ovi zakonski propisi kažu:

 


Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, NN 143/13:

Članak 36.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radniku se isplaćuje naknada plaće u visini kao da je radio u redovnom radnom vremenu.

Radniku čija je narav posla takva da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom, odnosno zakonom predviđenim neradnim danom, koji dežura ili je pripravan, pripada pravo na naknadu plaće za godišnji odmor u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene mu u prethodna tri mjeseca, ako je to za njega povoljnije.

 


Zakon o radu, NN 93/14

Naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora

Članak 81.

Za vrijeme korištenja godišnjeg odmora radnik ima pravo na naknadu plaće u visini određenoj kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, a najmanje u visini njegove prosječne mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca (uračunavajući sva primanja u novcu i naravi koja predstavljaju naknadu za rad).

 


Definicija PROSJEKA:

Prosjek    je aritmetička sredina, a računa se zbrajanjem vrijednosti članova grupe i dijeljenjem tog zbroja s brojem članova grupe. Na primjer, prosjek grupe 2, 3, 3, 5, 7 i 10 jest 30 podijeljeno sa 6, što daje 5.

 


 

Dodatnim provjerama utvrđeno je da su poslodavci u sustavu zdravstva koji su ušli u COP (centralni obračun plaća putem FINE) krivo obračunavali naknadu za vrijeme godišnjih odmora.

 

Izražavamo uvjerenje da će se čim prije sve nepravilnosti ispraviti i da će oštećeni radnici dobiti isplatu razlike u plaći zbog krivog obračuna naknada za vrijeme godišnjih odmora.

 


PRENOSIMO IZ MEDIJA

 

Zakoni koji ugrožavaju prava službenika pod povećalom Ustavnog suda

 

Piše: Hina
ponedjeljak, 21.7.2014. 15:42

 


USTAVNI sud je na prijedlog sindikata pokrenuo postupke za ocjenu ustavnosti zakona kojim su državnim i javnim službenicima ukinute naknade po ostvarenom radnom stažu od 4, 8 i 10 posto, te zakona kojim su zaposlenima u javnim službama uskraćene isplate regresa i božićnica.Ustavni sud je pritom ocijenio da nije nužno posegnuti za privremenom mjerom koja bi dovela do neprimjenjivanja spornih zakona do konačnih odluka, a donijet će ih nakon provedbe punog ispitnog postupka.Postupak za ocjenu ustavnosti Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža Ustavni sud je pokrenuo na temelju prijedloga devet sindikata i petstotinjak osoba koji su tvrdili da je Vlada pod izlikom navodne mogućnosti derogiranja pravnog poretka u uvjetima teške gospodarske situacije povrijedila pravo na kolektivno pregovaranje i obezvrijedila kolektivne ugovore.Ustavni sud je zaključio kako je nesporna činjenica da je pravo na uvećanje plaće po osnovi radnog staža već godinama organski i strukturalni dio plaća zaposlenih u državnim i javnim službama, te da to pravo ima nespornu pravnu osnovu u domaćem pravnom poretku.Zbog navedenih razloga, naveo je sud, država mora pokazati kako ima iznimno snažne, objektivne i relevantne razloge da bi se miješanje u to pravo s njezine strane moglo smatrati opravdanim, pri čemu je ustavnosudski nadzor nad ograničenjima tog prava stroži s obzirom da je riječ o sredstvima koja su pod zaštitom Ustava.Pojedini predlagatelji prigovorili su da je Vlada zlorabila svoju ustavnu ovlast za predlaganje zakona te se time država umiješala u sustav kolektivnog pregovaranja silom, a donošenjem tog zakona radnici su stavljeni u nepovoljniji položaj u odnosu na državu kao poslodavca.Osim toga, navodili su da je osporavani zakon dizajniran da pogoduje vlasti kako bi na domišljat način izbjegla svoje ugovorne obveze te jednostrano uskratila kolektivnim ugovorima zajamčena prava.Kad je riječ o Zakonu o uskrati isplate pojedinih materijalnih prava zaposlenima u javnim službama, čiju je ocjenu tražila Matica hrvatskih sindikata, sud je zaključio da regres i božićnica nisu sastavni djelovi plaća, ali ipak imaju neospornu pravnu osnovu u domaćem pravnom poretku.

 

 

 


PRENOSIMO IZ MEDIJA

 

KRŠENJE ZAKONA O RADU

 

Hrvatskim bolnicama prijete masovne tužbe, zaposlenima su pogrešno obračunane plaće

 

Objavljeno 14. kolovoza, 2014.

 

Medicinska sestra iz Zagreba prva je podigla tužbu, zbog 395 kuna, i dobila sudski spor.

 

Nakon što je prošlogodišnja prva presuda Općinskog radnog suda u Zagrebu ovoga ljeta postala pravomoćna, a prema kojoj je jedna zagrebačka bolnica svojoj zaposlenici, medicinskoj sestri, dužna isplatiti razliku u obračunu plaće, i to s kamatama, hrvatske bi bolnice mogle biti zasute tužbama zaposlenika.

 

Naime, prema naputku Ministarstva zdravlja, bolnice su 2012. godine počele obračunavati plaće tijekom godišnjeg odmora, suprotno Kolektivnom ugovoru, ali i Zakonu o radu. Umjesto da obračunavaju plaće tijekom godišnjeg odmora u visini prosjeka triju prethodnih plaća, administracija je plaću tijekom godišnjih odmora počela računati kao iznos prosječne vrijednosti radnog sata u prethodna tri mjeseca. Kako su u međuvremenu dežurstva prestala biti plaćana kao paušal, pa su ušla u satnicu, pokazalo se da radnici imaju mnogo više sati, a time je cijena radnog sata znatno pala.

 

Gola satnica, bez mjesečnih dežurstava tijekom godišnjih odmora, značila je i da su medicinari dobili od nekoliko stotina do nekoliko tisuća kuna niže plaće. I dok ih je dio samo slegnuo ramenima, medicinska sestra iz Zagreba svojih je 395 kuna zatražila preko suda.

 

Općinski radni sud ocijenio je da je taj tužbeni zahtjev u cijelosti osnovan. Iako se tužiteljica pozivala na Kolektivni ugovor, koji je još u listopadu utvrđen ništetnim, sud svoju odluku nije temeljio na njemu, već na Zakona o radu i članku 60. Tako u presudi stoji: "Zakon o radu ne predviđa izračun naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora prema satnici, kako je učinio tuženik, već prema prosjeku mjesečne plaće u prethodna tri mjeseca." Upravo kršenje Zakona o radu ono je na što se sada mogu pozvati svi oštećeni medicinari.

 

-          Točno je da su tako obračunavali plaće i našim radnicima. Konkretno, znam za slučaj kolege tehničara koji je zbog toga dobio za čak 1700 kuna nižu plaću. No najgore su prošli liječnici, koji su zbog godišnjeg odmora ostali bez nekoliko tisuća kuna. Za dio njih znam da je tužio bolnicu, a dio se pomirio sa situacijom. Živimo u vremenu kada se sve radnike diskriminira na sve moguće načine - kaže Marica Stanić, predsjednica Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara za KBC Osijek.

 

Da se i protiv KBC-a Osijek zbog ovakvih slučajeva spremaju tužbe, potvrdio nam je i jedan osječki odvjetnik.

 

-          Točno je da su krivo obračunavali. Imam nekoliko predmeta koje ću utužiti kao probni balon, da vidim kako će to proći u Osijeku. No, kada krenu masovne tužbe, sud se obično povuče i počne suditi u korist države. Slično sam doživio prije desetak godina, kada su prvo dosudili isplatu 15 plaća razlike, a onda masovno samo tri plaće - upozorava taj pravni stručnjak.

 

 

Nefreteta Z. EBERHARD

 


 

ZA OVOGODIŠNJE PLAĆE ODGOVORAN COP I FINA

 

U KBC-u Osijek kažu kako su plaće obračunavane prema naputku tadašnje pomoćnice ministra zdravlja. “Od listopada prošle godine mi više ne obračunavamo plaće sami, već to radi FINA preko Centralnog obračuna plaća. Bude li opet problema, morat će se vidjeti s FINA-om o čemu je riječ. Što se tiče tužbi, nije mi poznato koliko nas je zbog ovog problema do sada tužilo za razliku plaće. No mi kao bolnica pod ingerencijom Ministarstva radimo prema njegovim napucima”, komentirao je situaciju sanacijski upravitelj KBC-a Osijek Saša Lamza.

 
DOPIS PODRUŽNICE

Zagreb, 27. lipanj 2014. godine

n/p  doc.dr.sc. Zlatko Giljević, spec.med.

Ravnatelj KBC Zagreb

 

Predmet: Širenje servisa čišćenja na lokaciji KBC Rebro

-          OČITOVANJE Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

 

-          VEZA dopis sindikata (klasa: 4.11.4-14/7-1 od 23.06.2014.)i dopis/odgovor na isti od pomoćnice sanacijskog upravitelja za sestrinstvo – glavne sestre KBC Zg (klasa: 4.11.4-14/7-2 od 26.06.2014.)

 

Poštovani,

 

Vezano za gore navedeni dopis i odgovor kojeg smo danas zaprimili, ne od Vas, već od pomoćnice sanacijskog upravitelja za sestrinstvo – glavne sestre KBC Zg gđe. Branke Rimac, magistre sestrinstva, FRC (u daljnjem tekstu: glavna sestra KBC Zagreb), smatramo potrebnim odgovoriti na isti.

 

Zbog dodatnih informacija koje smo prikupili ovih dana, pojedine informacije iz njenog dopisa/odgovora su netočne, te ovim putem želimo ukazati na sljedeće:

 

-          protuzakonito je nastavljanje bilo kakvih daljnih aktivnosti po pitanju dovođenja i uvođenja novog servisa čišćenja ( „ADRIA GRUPA“) na lokaciji KBC Rebro

 

-          natječaj koji je proveden je protuzakonit, jer je suprotan odluci Vlade RH i izjavi ministrice Milanke Opačić i sada bivšeg ministra zdravlja Rajka Ostojića o odustajanju tj. odgađanju tzv. „outsorcinga“ u zdravstvu (do tada postojeći ugovori ostaju na snazi, ali nema dodatnog njihovog širenja niti po novim ugovorima, niti po kvadraturi, niti po uvođenju u sustav zdravstva dodatnog ili novog servisa)

 

-          netočan je navod iz dopisa glavne sestre KBC Zg da se radi o javnom natječaju za novootvorene prostore, jer se pod krinkom tog natječaja planira uvođenje sasvim novog privatnog servisa čišćenja („Adria Grupe“) ne samo na novootvorene prostore (oni su u većini slučajeva pokriveni jednim drugim servisom „EKO-FOKUSOM“ – ugovor do 2016. godine), već i na klinike (Klinika za pedijatriju, Klinika za onkologiju, Klinika za očne bolesti i sl.). Navedene klinike već imaju svoje spremačice (zaposlene u KBC Zagreb), a koje bi eventualno trebalo popuniti sa dodatnim zapošljavanjem ljudi sa burze (podsjećamo na Odluku o zabrani zapošljavanja u javnom i državnom sektoru), ali isto tako podsjećamo i na zakonsku obvezu poslodavca na zapošljavanje radnika za svako duže bolovanje (iznad 40 dana), što se u većini slučajeva nije niti tražilo, niti odobravalo

 

-          Vašom odlukom pogodujete samo novom privatniku, jer on sa svojim dolaskom, mora zaposliti nove spremačice  (dakle, radi se o novom zapošljavanju radnika u privatnom sektoru, a ne u javnom). Podsjećamo da smo svi zajedno zaposleni u javnom, a ne u privatnom sektoru zdravstva.

 

-          Nadalje, nastavkom provođenja Vaše odluke, kršite i same odredbe Zakona o radu, jer niste proveli savjetovanje s radničkim vijećem s obzirom da je ovo vrlo važna Vaša poslovna odluka (dovođenje sasvim novog servisa, a ne proširenje postojećeg ugovora sa servisom s kojim imate ugovor od prije), a koja je bitna za položaj radnika s obzirom da ih protiv njihove volje selite na neke druge lokacije KBC Zagreb (ovdje se radi o većem broju spremačica koje ćete preseliti na druge lokacije, a ne samo jednoj). Smatramo da je ovdje izostao dobar socijalni dijalog s Vaše strane, jer niste predočili dobre ili loše osobine Vaše odluke, a time ste ujedno uskratili i radničkom vijeću i sindikatima, kao i samim radnicima kojih se to tiče, da odluče o svemu.

 

I na kraju, iako ste odbili sastanak kojeg sam zatražila kao predstavnik gore navedenog sindikata s Vama (kao ravnateljem i odgovornom osobom vezanom za ovo pitanje) u ponedjeljak 23.lipnja 2014. godine, Vi ste me uputili na razgovor kod glavne sestre KBC Zagreb.

 

Stoga Vas ponovno molim za sastanak u ponedjeljak  30. lipnja 2014. godine, kako bi nastavili socijalni dijalog koji je sve do sada bio jako dobar i kao takav ne bi smio biti narušen zbog socijalne odgovornosti koju smo preuzeli kroz naše položaje/ovlasti/odgovornosti (ravnatelj, sindikalni povjerenik).

 
 


DOPIS PODRUŽNICE

Zagreb, 23. lipanj 2014. godine

n/p  doc.dr.sc. Zlatko Giljević, spec.med.

Ravnatelj KBC Zagreb

 

Predmet: Širenje servisa čišćenja „EKO-FOKUS“ na lokaciji KBC Rebro

- OČITOVANJE Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske

 

Poštovani,

 

Kako smo tijekom proteklog tjedna i tijekom današnjeg dana zaprimili informaciju o mogućem širenju servisa čišćenja („EKO FOKUS-a“) na lokaciji KBC Rebro (Klinika za pedijatriju, Klinika za onkologiju, Klinika za očne bolesti i sl.), kao sindikat se tome oštro protivimo, jer svako širenje tzv. „outsorcing poslova“ protuzakonito je u ovome trenutku.

 

Podsjećamo da je „outsorcing“ odgođen u sustavu zdravstva odlukom Vlade RH i da je potpredsjednica Vlade ministrica Milanka Opačić izvjestila javnost o tome. Slijedom toga, Vaša odluka da se servis širi na lokaciji Rebro u koliziji je sa odlukom Vlade RH.

 

Ukratko, svi dosadašnji poslovi koji su dani u ruke privatnika putem „outsorcing“ servisa, kao što su u ovom slučaju poslovi čišćenja, zamrzavaju se na postojeće ugovore i kvadrature čišćenja, bez mogućnosti njihovog dodatnog širenja (odluka Vlade RH).

 

Također, neizostavan faktor u našem protivljenju je uspješno prikupljenih 500 000 potpisa građana RH „ZA“ Zakon protiv izdvajanja pomoćnih poslova u javnom i državnom sektoru, a temeljem čega se očekuje i raspisivanje referenduma kojim bi se izglasao navedeni zakon.

 

Vaša namjera da proširite servis čišćenja na gore navedene klinike neprihvatljiva je za nas iz sljedećeih razloga:

 

-          svaka navedena klinika ima svoje spremačice koje su ugovorom o radu vezane za nju i ima ih dovoljan broj

 

-          veliki dio spremačica je pred mirovinom, što i nije čudno, jer je prosjek njihove dobi visok, a zbog zabrane zapošljavanja već dugi niz godina (dakle, pomladak novim zapošljavanjem)

 

-          nadalje, navedene spremačice posebno su educirane za rad na ovim odjelima, a koji su specifični s obzirom na vokaciju same djelatnosti:

 

o       ONKOLOGIJA - kontakt sa citostaticima prilikom prikupljanja prljave i infektivno kontaminirane posteljine, bioloških izlučevina i ostalog medicinskog otpada; kontakt sa bolesnicima koji su na kemoterapiji i zračenju, koji su imuno-kompromitirani, koji su u velikom postotku i na samrti i sl.; obveza nošenja dozimetra (obvezno osposobljavanje za rad za radioaktivnim izotopima);  vrlo često za vrijeme bolovanja i godišnjih odmora međusobno se izmjenjuju i na tim dodatno-specifičnim poslovima (radioterapiji)

 

o       PEDIJATRIJA–  kontakt sa teško oboljelom djecom (djecom sa teškim metaboličkim poremećajima, djecom sa teškim kardiovaskularnim i genetskim bolestima, onkološkim i hematološkim bolestima itd.); posjedovanje znanja u primjeni svih mjera karantene u slučaju pojave zaraznih bolesti ili epidemija na odjelima; uz poslove čišćenja rade i dodatne poslove po nalogu medicinskih sestara, a sve u svrhu rasterećenja njih samih; pomoć u intervenciji u slučaju hitnih stanja; pomoć oko transporta laboratorijskih uzoraka u svako doba dana vrlo često u situacijama kada je djetetov život ugrožen itd.. Veliki dio odjela referentan je u svome poslu i obuhvaća dg. i th. postupke koji se samo ovdje primjenjuju, tako da tu dolaze djeca koja se nigdje drugdje ne mogu liječiti i koja su u većini slučajeva već toliko fizički i psihički iscrpljena, da dolazak stranih lica iz dana u dan njima predstavlja dodatni stres i uzrokuje strah. Naše spremačice koje su tu dugi niz godina, s vremenom su ostvarile kontakt s tim malim pacijentima i stvorene su određene navike (njihovo liječenje je u velikom broju slučajeva dugogodišnje, a ponekad i doživotno). U jednom broju slučajeva mali životi gase se vrlo rano, pa je tu kontakt i sa ožalošćenim roditeljima i njihovim obiteljima itekako bitan i u životu svih ovih spremačica (najčešće one prve uskaču u tim prvim trenucima žalosti sa toplim ili hladnim napitkom, a nadasve sa toplom ljudskom riječi utjehe)...

 

-          odlaskom navedenih spremačica, medicinske sestre na navedenim odjelima dodatno će se opteretiti i umjesto da rade svoj posao, a to je njega i skrb oko pacijenta, biti će prisiljene raditi dodatne poslove koji nisu medicinske prirode (radnici iz servisa čišćenja to sigurno neće raditi)

 

-          također, njihovim odlaskom, postavlja se pitanje tko će počistiti nečisto ili skupiti krvavu posteljinu nakon umirućeg, ako tako specifičan odjel kao što su ova dva nema svojih spremačica?

 

I na kraju nameće se vrlo jednostavno pitanje:

 

Zašto plaćati uslugu privatniku (osim usluge njihovog rada, Vi i dalje plaćate troškove struje i vode, zar ne?), kada možete taj novac usmjeriti na zapošljavanju novih spremačica sa burze i na taj način pomoći ovoj Vladi u smanjivanju broja nezaposlenih?

 
OBAVIJEST PODRUŽNICE

Zagreb, 15. svibanj 2014.

 

OBAVIJEST ČLANOVIMA SINDIKATA

 

Predmet: Primjena Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, 4, 8 i 10%, NN 41/14

 

 

Poštovani članovi,

 

Samostalni sindikat zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske 14. travnja 2014. godine putem Odvjetničkog ureda: Mihočević i Bajs podnio je Ustavnom sudu RH Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti sa Ustavom Zakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, NN 41/14,  a koji je 21. ožujka 2014. godine usvojen od strane Sabora RH, sa primjenom od 01. travnja 2014. godine. Osim našeg sindikata i veliki broj drugih sindikata podnose isti zahtjev Ustavnom sudu RH.

 

Kako ocjena Ustavnog suda još nije donesena, svi poslodavci u javnim službama  morali su primjeniti navedeni Zakon i to pravo uskratiti svojim radnicima sa isplatom plaće za travanj 2014. godine.

 

U slučaju presude Ustavnog suda RH u korist sindikata, uskraćeno pravo radnik će dobiti nazad, kao i pravo na mogućnost potraživanja oduzetih materijalnih prava.

 

 

DODATNO POJAŠNJENJE:

 

Navedenim Zakonom se derogira (poništava) pravo ugovoreno u kolektivnim ugovorima, a čime Vlada RH već treći put u godinu dana derogira pojedina prava iz kolektivnih ugovora putem ovakvih i sličnih Zakona i Uredbi, a što je iznimno sporno s aspekta Konvencije Međunarodne organizacije rada br. 98 o pravu na organiziranje i kolektivno pregovaranje.

 

Sukladno čl. 140 Ustava RH, Konvencija, kao međunarodni ugovor, dio je unutarnjeg pravnog poretka RH i ima pravnu snagu iznad Zakona. Kada se pregovorima sa sindikatima neko pravo može dogovorom riješiti, ne smije se koristiti zakon.

 

Činjenica  da je naš sindikat potpisao 02. prosinca 2013. godine Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, NN 143/13 s takvim pravom (pregovori u dobroj vjeri), daje nam pravo na sljedeće pitanje:  Zar je prije tri mjeseca gospodarska situacija bila bitno drugačija od današnje?

 

Ovime je Vlada RH napravila ozbiljne pravne propuste, koji bitno narušavaju pravnu sigurnost i vladavinu prava.

 

 


 

Prilog:

-          Zakon o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, 4, 8 i 10%, NN 41/14

 

-          SSZSSH - Prijedlog za pokretanje postupka ocjene suglasnosti sa UstavomZakona o uskrati prava na uvećanje plaće po osnovi ostvarenih godina radnog staža, NN 41/14,   


OBAVIJEST PODRUŽNICE

Zagreb, 15. svibanj 2014.

OBAVIJEST ČLANOVIMA SINDIKATA

 

 

Predmet: PRIJEVOZ – primjena novog obračuna sa isplatom plaće za travanj 2014. godine

 

 

Poštovani članovi,

 

Vezano za primjenu novog načina obračuna naknada za trošak prijevoza u skladu sa čl. 67 Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN 141/12), te Dodatka I (NN 150/13) i Dodatka II (NN 153/13) (u daljnjem tekstu: TKU), upućujemo pojašnjenje zašto se to desilo sa isplatom plaće za travanj 2014. godine?

 

 

POJAŠNJENJE:

 

Službenici i namještenici u javnim službama (školstvo, zdravstvo, socijalna skrb i sl.) uživali su temeljem odredbe čl.7 ZOR-u povoljnije pravo temeljem tumačenja br.1/67 od 30. siječnja 2013. Zajedničke komisije za tumačenje TKU-a:

 

Zaposlenici u javnim službama koji se financiraju iz državnog proračuna ostvaruju pravo na naknadu za trošak prijevoza temeljem odredbi članka 67. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12).

 

Međutim, sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u vezi s člankom 7. stavkom 3. Zakona o radu (NN br. 149/09, 61/11 i 82/12), ako je za njih to povoljnije, isti imaju pravo na naknadu za trošak prijevoza kako je to regulirano granskim kolektivnim ugovorima za javne službe.

 

Dodatno napominjemo, da se sukladno članku 6. Dodatka I TKU-a (NN br. 141/12) u djelatnostima u kojima pravo na naknadu za trošak prijevoza nije regulirano, primjenjuje pravo iz drugih granskih kolektivnih ugovora za javne službe u djelatnostima u kojima je regulirano pravo na naknadu za trošak prijevoza.

 

U slučaju djelatnosti zdravstva, to pravo korišteno je iz KU za djelatnost socijalne skrbi sve do momenta njegovog usklađenja sa TKU-om i potpisivanja novog Kolektivnog ugovora za socijalnu skrb (25. ožujka 2014. godine, NN 42/14), te je slijedom toga poslodavac bio u obvezi primjeniti odredbe čl. 67 TKU u cijelosti i to sa isplatom plaće za travanj 2014. godine.

 

Kako se utvrđuje udaljenost od adrese stana do adrese rada?

 

Koji je način utvrđivanja udaljenosti adrese stana i adrese rada u slučaju da je primjenom interaktivne karte HAK-a udaljenost različita pri dolasku i odlasku s posla?

 

Tumačenje broj 23/67 od 13. ožujka 2013. godine:  Udaljenost od adrese rada do adrese stanovanja iz čl. 67. st. 4. TKU-a računa se u jednom smjeru, a naknada se isplaćuje za oba smjera.  

              
SINDIKALNA PODRU NICA obavijesti

OBAVIJEST SREDIŠNJICE SINDIKATA

 

Utorak, 13.05.2014.

 

Primjedbe na "šprancu" ugovora o radu koju nameće poslodavac

 

 

(SSZSSH) Ministarstvo zdravlja od zdravstvenih ustanova traži sklapanje ugovora o radu u skladu s dostavljenim predlošcima. Kako takve "šprance" nisu u skladu sa Zakonom o radu, objavljujemo primjedbe, kako slijedi:

 

Mjesto rada  je obvezatan sastojak ugovora o radu, mora se navesti u ugovoru, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomena da se rad obavlja na različitim mjestima (čl. 13 st. 1 t. 2 Zakona o radu).

 

U nametnutom ugooru, poslodavac si pridržava pravo da svojom odlukom mijenja mjesto rada po svom nahođenju, što je za radnika izuzetno nepovoljno. Međutim, formulacija u nametnutom ugovoru upravo ide ka takvom uređenju:

 

MJESTO RADA

 

Mjesto rada je na adresi sjedišta poslodavca, kao i u drugim ustrojstvenim jedinicama poslodavca, te na drugim mjestima, sve sukladno odlukama poslodavca.

 

Dakle, poslodavac bi svojom odlukom mogao samostalo promijeniti mjesto rada radniku, i radnik bi u takvoj situaciji bio izložen neizvjesnosti  u pogledu mjesta zaposlenja, kao i mogučnosti da se  to dogodi. Naravno, poslodavac bi kod toga morao poštivati posebne propise ( posebno one koji se odnose na zabranu diskriminacije i uznemiravanja na poslu). no bez obzira na to, smatram da se radi o odredbi ugovora koja  nije dobra za radnika i poslodavcu dopušta previše slobode kod određivanja mjesta rada, i to bez bilo kakvog dogovora sa radnikom.

 

Takvu odluku trebalo bi mijenjati i prisiliti poslodavca da se mjesto rada odredi u ugovoru.

 

O određivanju mjesta rada svoje mišljenje dalo je i Ministarstvo rada:

 

Odredbom članka 13. stavka 1. podstavka 2. Zakona o radu („Narodne novine“, br. 149/09 i 61/11) propisano je da svaki ugovor o radu mora sadržavati i uglavak o mjestu rada, a ako ne postoji stalno ili glavno mjesto rada, napomenu da se rad obavlja na različitim mjestima. Poslodavac može promijeniti mjesto rada radnika bez izmjene ugovora o radu samo ako je u ugovoru navedeno da se rad obavlja na različitim mjestima.

 


Ukoliko je navedeno samo jedno mjesto rada, odnosno jedna konkretna lokacija, poslodavac ne može jednostrano izmijeniti ugovor i radnika slati na druge lokacije. Važno je naznačiti da poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika izmijeniti bilo koji uglavak ugovora o radu. Iz svega navedenoga proizlazi kako se uglavak ugovora o radu o mjestu rada može promijeniti isključivo uz suglasnost obje strane ugovornog odnosa, i to putem aneksa ugovora o radu ili sklapanjem novog ugovora o radu.
 

Službeno, 23. travnja 2012.


 

Čl. 13 Zakona o radu propisan je  bitan sadržaj pisanog ugovora o radu, između ostalog  i odredbe o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Te odredbe mogu zamijeniti pozivanje na odgovarajući zakon, drugi propis, kolektivni ugovor ili pravilnik o radu koji uređuje ta pitanja. Međutim, smatam da u vezi toga onda poslodavac ne treba donositi nikakve odluke niti rješenja o plaći, ako je plaća propisana zakonom, KU ili kojim drugim navedenim pravnim izvorima, ona mora biti odrediva, i ne može ovisiti i o njoj ne može odlučivati poslodavac posebnom odlukom. Dakle,  takvim ugovoranje radni odnos prestaje biti ugovorna kategorija, jer  poslodavac je ovlašten bez sudjelovanja radnika, sam odlučivati o bitnim sastojcima ugovora o radu.

 

Samo navedene odredbe  nametnutog ugovora dovode do toga da se takvi ugovori ne  prihvate. Naime, nuđenje novog ugovora o radu je građansko pravna ponuda, radnik to može prihvatiti  i ne mora, i za njega ne mogu zbog toga nastati nikakve posebne pravne posljedice. Ako radnik ne prihvati ugovor, poslodavac ukoliko želi radniku nametnuti promjenu ugovora, morati će se koristiti institutom otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora. Ali pri korištenju tog instituta, poslodavac mora provesti cjelokupnu proceduru otkazivanja, mora dokazati postojanje otkaznog razloga, što u večini slučajave neće bit moguće. Stoga, ako su ponuđeni ugovori doista teški i neprihvatljivi za radnika, savjetujem da se oni ne prihvate.

 

O takvim situacijama, nadležno Ministarstvo dalo je slijedeće mišljenje:

 

Radni se odnos sukladno odredbi članka 8. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09, nastavno: ZOR) zasniva ugovorom o radu, kao rezultatom suglasnosti volja ugovornih strana (poslodavca i radnika) o bitnim sastojcima ugovora. Ugovor o radu je dvostrano-obvezni ugovor po kojem svaka od ugovornih strana ima obveze prema drugoj. Radnik se obvezuje osobno obavljati rad prema uputama poslodavca, a poslodavac se obvezuje dati radniku posao i isplatiti mu plaću za tako obavljeni rad.
 

Sloboda ugovaranja je ograničena odredbom članka 13. ZOR-a koji propisuje koji sve uglavci čine obvezni sadržaj svakog pisanog ugovora o radu. Između ostalog, odredbom članka 13. stavka 1. ZOR-a propisano je da svaki ugovor o radu mora sadržavati i uglavke o osnovnoj plaći, dodacima na plaću te razdobljima isplate primanja na koja radnik ima pravo. Kako su navedeni uglavci obvezatan dio svakog ugovora o radu, radnik je dužan izvršavati sve poslove na ugovorenom mjestu rada i za ugovorenu plaću.


Dakle, plaća predstavlja jedan od bitnih elemenata radnog odnosa, te je obvezno za svaki radni odnos ugovoriti i iznos plaće, uz obvezu da se poštuju odredbe Zakona o minimalnoj plaći („Narodne novine“ br. 67/08) prema kojima je najniži mjesečni iznos bruto plaće koji pripada radniku za rad u punom radnom vremenu 2. 814,00 kuna. Važno je naznačiti da poslodavac ne smije bez suglasnosti radnika izmijeniti bilo koji uglavak ugovora o radu. Stoga u slučaju potrebe za izmjenom pojedinih uglavaka poslodavac radniku mora ponuditi aneks ugovora o radu koji radnik može i ne mora prihvatiti.

 

U slučaju radnikova neprihvaćanja ponuđene izmjene ugovora o radu, poslodavac može inzistirajući na istoj, radniku otkazati ugovor o radu s ponudom izmijenjenog ugovora o radu, prema proceduri propisanoj odredbom članka 115. ZOR-a. Sukladno odredbi članka 115. stavka 2. ZOR-a radnik koji prihvati poslodavčevu ponudu izmijenjenog ugovora pridržava pravo pred nadležnim sudom osporavati dopuštenost takve izmjene ugovora o radu.

 

Činjenica da je radnik odbio ponudu za nastavkom radnog odnosa pod izmijenjenim uvjetima sama po sebi ne predstavlja opravdan razlog za otkaz. U tom slučaju poslodavac mora dokazati da postoje opravdani razlozi za otkaz navedeni u članku 107. ZOR-a, bez obzira na ponudu izmijenjenog ugovora. Radnik pri tome ima pravo na propisani ili ugovoreni otkazni rok i otpremninu. Iz svega navedenoga proizlazi kako poslodavac ne može jednostrano mijenjati pojedine uglavke iz ugovora o radu, već se uglavak ugovora o radu može promijeniti isključivo uz suglasnost radnika.
 

Službeno, 07. travnja 2011


 

Očito, poslodavac želi radnicima nametnuti nove ugovore, koji bi mu omogučavali daleko veće ovlasti  u pogledu isplate plaća i određivanja mjesta rada, u pravilu bez ikakvog utjecaja radnika, pa još jednom ponavljam da bi tako nametnute ugovore radnici trebali odbiti.

 

Željko Petrišić, odvjetnik 
 

KRATKO POJAŠNJENJE

vezano za OBAVIJEST iz SREDIŠNJICE SINDIKATA

 
 
 
Poštovani članovi,
 
 
navedena problematika iz obavijesti središnjice našeg sindikata (u privitku) još nije sporna, jer Radničko vijeće KBC Zagreb nije razmatralo novi prijedlog Pravilnika o unutrašnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta, dok su pojedine zdravstvene ustanove to odradile u proteklom periodu i krenule su sa izmjenama Ugovora o radu svim svojim zaposlenicima (KBC Zg je zadnje izmjene Ugovora o radu završio sa 2012. , a radi usklađenja sa novim Pravilnikom donesenim 27. prosinca 2010. godine).
 
 
U međuvremenu, u zdravstvu je prezentiran Master plan bolnica (navodno bi trebao startati sa 01.07.2014)., koji samo neke ustanove funkcionalno pripaja, ali te ustanove pri tom ne gube pravni identitet/osobnost/javnost(zadržavaju svoj žiro račun i ne brišu se iz registra Trgovačkog suda, kao npr. u slučaju pripajanja bolnice Jordanovac KBC Zg). Sa KBC Zg se ni jedna zdravstvena ustanova funkcionalno ne spaja, pa ne očekujemo problem s te strane, kao ove druge zdravstvene ustanove.
 
 
Kako se u špranci ponuđenih Ugovora o radu koji su sa pravnog stajališta vrlo sporni, krije opasnost po radnika, jer nije strogo definirano radno mjesto i sve ono što je potrebno kod primjene odredbi ZOR-u, u slučaju sporazumnog potpisivanja ovakvog ugovora, radnik bi se doveo u opasnost da ga se seli ne samo unutar ustanove u kojoj je zaposlen, već u primjeru funkcionalnog spajanja ustanova, može ga se prisiliti da radi u nekom drugom gradu ili možda kod neke "spin off - outsorcing firme"(firma kćer ustanove u kojoj je radnik zaposlen), a što bi izazvalo veliku pravnu, socijalnu, financijsku i profesionalnu nesigurnost kod takvih radnika.
 
 
Najveća opasnost upravo je za sve nezdravstvene radnike, osobito NKV djelatnike, jer i sada imamo poteškoća kod primjene KU za djelatnost zdravstva za tu kategoriju radnika s obzirom da samo njihovi Ugovori o radu nemaju definirano stvarno mjesto rada, već su sitematizirani pod uprave klinika/zavoda/službi. Tu leži velika opasnost od mogućeg "outsourcinga" koji se priprema u javnim i državnim službama uz izuzetak zdravstva, koje je za sada samo odgođena priča.
 
 
U slučaju da je uistinu potrebno izmjeniti Ugovore o radu svim zaposlenicima, poslodavac je dužan poštivati proceduru savjetovanja/suodlučivanja sa radničkim vijećem ili sindikatima, ako nije ustrojeno radničko vijeće, te svakom radniku ponuditi Otkaz s ponudom izmjene ugovora o radu, a koji mora biti pravno obrazložen.
 
 
Dakle, ni u kom slučaju ne potpisivati ovakve Ugovore u radu, dok su god u takvom obliku i dok Vas sindikat ne obavijesti o daljnjem postupanju.
 
 

 

 DOPIS PODRUŽNICE

 

Zagreb, 06. svibanj 2014. godine

 

 

Predmet: OBAVIJEST ČLANOVIMA SINDIKATA

Veza:

 • ZAHTJEV za povratom više isplaćene plaće za siječanj 2014. godine

(dopis od 18. travnja 2014. godine, klasa: 4.11.1-14/1-28-268, br. 04/017)

 

Poštovani članovi,

 

Vezano za gornji dopis uprave KBC Zagreb i vezano za sve Vaše upite tijekom proteklih dana, dužni smo dati kratko pojašnjenje nastale situacije i kako postupati u svezi iste.

 

POJAŠNJENJE (Željko Petrišić, odvjetnik):

 

Ako je poslodavac  isplatio radnicima više nego što im pripada za predstojeći mjesec, on ne može prebiti taj iznos s obvezama koje s naslova plaće ima prema radnicima. Dakle, poslodavac može kompenzirati svoje tražbine koje ima prema radnicima, s njihovim plaćama, isključivo i samo uz izričiti pristanak radnika.

 

Dostava  izjava ne obvezuje radnika, on ih može i ne mora potpisati, pa ne postoji obveza da ih vraća poslodavcu. Iz toga proizlazi da oni radnici koji prihvaćaju prijeboj trebaju potpisati izjavu i dostaviti je poslodavcu, a oni koje je ne prihvate, jednostavno  ih ignorirati, i po njima više ništa ne raditi. 

 

Isto tako ne postoji nikakva obveza radnika da se očituju na dostavljen izjave - prihvaćanja prijeboja, svoju volju jasno su iskazali vraćanjem potpisanih izjava, ili pak ignoriranjem istih. 

 

Što u takvoj situaciji može učiniti poslodavac?Ako radnici ne potpišu izjavu, može protupravno uskratiti radniku taj novac u narednim isplatama i prisiliti radnika da tako nezakonito uskraćen iznos plaće utuži.  No time čini teži prekršaj iz čl. 293 st. 1.t. 21 ZOR-u, a koji je sankcioniran novčanom kaznom od 31.000 do 60.000 kn za poslodavca, i u rasponu od 4.000 do 6.000 kn za odgovornu osobu.  

 
DOPIS PODRUŽNICE

 

Zagreb, 22. travanj 2014. godine

n/p doc.dr.sc. Zlatko Giljević, dr.spec.

ravnatelj

KBC Zagreb

 

Predmet: Potpisivanje suglasnosti – povrat novčanih sredstava isplaćenih na plaći za siječanj 2014. godine, a radi krive evidencije radnog vremena (klasa: 4.11.1-14/25-1)

 

Poštovani,

 

Tijekom današnjeg dana (22. travnja 2014. godine) zaprimili smo ne-mali broj telefonskih poziva većinom članova našeg sindikata sa lokacije Petrova, a imamo saznanja da se to odnosi i na zaposlenike sa ostalih lokacija KBC-a Zagreb.

 

Navodno im je podijeljen dokument IZJAVA (njih oko 70-tak u Petrovoj) o davanju suglasnosti na povrat novčanih sredstava isplaćenih na plaći za siječanj 2014. godine, a radi pogreške u evidenciji radnog vremena.

 

Radnici izražavaju veliko nezadovoljstvo zbog nastale situacije za koju nisu niti krivi, niti odgovorni. Veliki dio njih nije u mogućnosti vratiti te iznose (blokirani računi tzv. zaštićeni računi, nedostatna financijska sredstva na raspolaganju, teška imovinska situacija i sl.). Veliki dio njih tu suglasnost ne želi potpisati i zbog njihovog kategoričnog stava oko toga, smatramo potrebnim žurno reagirati na nastalu situaciju.

 

S obzirom da se ovdje radi o traženju povrata ne-malih financijskih iznosa, ali istovremeno i kako bi izbjegli dodatnu pravnu zavrzlamu oko svega, u ime gore navedenog sindikata predložili bi jedno pragmatično rješenje za sve.

 

Predlažemo da isplaćene iznose, a na osnovi plaćanja  prekovremenog rada (viška sati iznad ukupnog mjesečnog fonda) na plaći za siječanj 2014. godine, radnik NE MORA VRATITI, već da mu se to evidentira kao plaćanje prekovremenog rada iz proteklog razdoblja kada se takav rad nije plaćao, već je bio evidentiran u obliku slobodnih dana (naravno, samo u slučaju da u evidenciji tog radnika postoji višak sati iz proteklog perioda).

 

Podsjećamo na naš zajednički dogovor oko nastavka rješavanja problematike viška sati s osnova rada u turnusu/smjenama radnika, a čiju problematiku rješavamo još od svibnja 2010. godine. Nastavak pregovora oko istoga se očekuje tijekom mjeseca svibnja 2014. godine, a nakon kojeg očekujemo postizanje konačnog dogovora oko rješavanja navedene problematike. DOPIS PODRUŽNICE

 

Zagreb, 23. travanj 2014. godine

n/p doc.dr.sc. Zlatko Giljević, dr.spec.

ravnatelj

KBC Zagreb 

 

Predmet:Razvrstavanje medicinskog, komunalnog i ostalog otpada

 • EDUKACIJA SVIH ZAPOSLENIKA, traži se

 

Poštovani,

 

S obzirom da smo kao sindikat upoznati s problematikom neadekvatnog ne/razvrstavanja medicinskog (infektivnog otpada) od ostalog komunalnog otpada, te kako su nas u proteklom periodu zvali radnici svih profila (zdravstveni i nezdravstveni), uočili smododatni problem na kojeg Vas želimo upozoriti.

 

Naime, zatečeni smo nepoznavanjem i nadasve neprofesionalnim ponašanjem radnika koji su odgovorni pravilno razvrstati medicinski, komunalni i ostali otpad proizveden upravo na njihovom radnom mjestu. Nepotrebno je napomenuti da su to u najvećem broju zdravstveni radnici.

 

Razgovarajući s njima uočili smo nepoznavanje i nedovoljnu educiranost oko navedene problematike, te izbjegavanje odgovornosti.

 

Slijedom gore rečenoga, predlažemo da se u što skorijem periodu organiziraju edukacije na tu temu u svakoj pojedinoj ustrojbenoj jedinici, a kojoj bi bili prisutni svi profili zaposlenika (od predstojnika do spremačice).

 

Smatramo da problem nastaje na samom mjestu rada i da se edukacijama radnika takvo ponašanje može popraviti i u konačnici, mogu spriječiti ovakve neželjene situacije.

  
DOPIS PODRUŽNICE

 

Zagreb, 23. travanj 2014. godine

n/p doc.dr.sc. Zlatko Giljević, dr.spec.

ravnatelj

KBC Zagreb

 

Predmet:Nastavak rješavanja problematike oko viška sati s osnova rada u  turnusu/smjenama

 • TERMIN SASTANKA, traži se

 

Poštovani,

 

Podsjećamo na naš zajednički dogovor sa sastanka održanog 20. veljača 2014.godine oko nastavka rješavanja problematike viška sati s osnova rada u turnusu/smjenama radnika, a čiju problematiku rješavamo još od svibnja 2010. godine.

 

Na sastanku tražimo prezentiranje točnih i potpunih podataka o višku sati s osnova rada u turnusu/smjenama u svim organizacijskim jedinicama, a gdje takav oblik rada postoji i to počev od mjeseca svibnja 2010. godine kako je dogovoreno i na početku naših pregovora, pa do primjene novog Kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja, dakle do 01. prosinca 2013. godine.

 

Navedeni podaci su potrebni kako bi Sindikati koji budu sudionici u pregovorima, mogli zauzeti realan i pragmatičan stav oko svega, te u konačnici, kako bi se postigao dogovor oko rješavanja navedene problematike.

 

Slijedom navedenoga, molimo termin sastanka u prvom dijelu mjeseca svibnja 2014. godine.

  
 

OBAVIJEST IZ PODRUŽNICE
10.09.2014.
 
Poštovani članovi,
 
 
danas smo provjerili upite vezane za parkiranje u Garaži Rebro i ovim putem Vam samo prenosimo dobivenu informaciju.
 
 
Parkiranje u Garaži Rebro je moguće oduvijek za sve djelatnike koji to žele, samo su bile sporne cijene mjesečnih karti.
 
Već neko duže vrijeme omogućena je kupnja karte direktno na blagajni Garaže Rebro po cijeni od 200 kn (ako kartu kupujete pojedinačno) i po cijeni od 160 kn (ako kartu kupuje Vas pet odjednom, pa je 5. karta gratis, odnosno po radniku iznosi tih 160 kn).
 
 
Parkiranje po ovoj cijeni je moguće u terminu od 06-21 sat svaki dan. Noćna karta je skuplja i dodatno se plaća.
 
 
Također, svi Vi koji radite u turnusima (smjenama) ili dežurate i dalje je slobodan ulaz u krug bolnice Rebro na bilo koje slobodno parkirno mjesto već u ranim popodnevnim satima ili večernjim.
 Opća uredba o zaštiti podataka- GDPR

 

 

Poštovani članovi SSZSSH KBC Zagreb,

 

obavještavamo vas da se Opća uredba o zaštiti podataka odnosno GDPR (na engleskom: General Dana Protection Regulation) počela primjenjivati u Republici Hrvatskoj od 25.svibnja 2018.godine. Cilj uredbe je modernizirati i unaprijediti područje zaštite osobnih podataka te time učinkovito zaštititi pojedince od lošeg, neprimjerenog ili nepažljivog korištenja osobnih podataka.

 

Općom uredbom o zaštiti podataka pruža se zaštita pri korištenju osobnih podataka, jer tehnologija je napredovala, a protok osobnih podataka nije pratio sav taj napredak i razvoj.

Osobni podaci moraju biti pošteno i zakonito obrađivani i prikupljani u posebne, izričite te zakonske svrhe.

 

Sukladno primjeni GDPR Sindikat kontinuirano prati novosti koje su predmet Uredbe obrade podataka, a odnose se na transparentno poslovanje organizacije. Veliku pažnju usmjeravamo u obradu podataka koji se odnose na osobne podatke članova, a sve u svrhu pravovaljane primjene Uredbe.

 

Ovim putem Vas obavještavamo da Sindikat, kao i do sada, nastavlja i samim time se obvezuje sve podatke svojih članova čuvati te jamčiti relevantnu i točnu obradu kako nalaže Uredba. Također, i prije datuma primjene Uredbe Sindikat je upoznat s tehničkim i organizacijskim mjerama u skladu s Uredbom, te ćemo i u narednom razdoblju svoje poslovanje uskladiti u svrhu učinkovitog prikupljanja, pohrane i upravljanje osobnim podatcima kako i sama Uredba propisuje.

 

Slijedom svega, Vas kao naše članove (Sindikalna podružnica KBC Zagreb Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske) molimo da POPUNITE i svojeručno potpišete PRIVOLU o suglasnosti za objavu osobnih podataka (u privitku) i dostavite ju osobno, ubacite u naš sandučić ili putem pošte i sl. u Ured Sindikata (KBC Rebro).

 

Glavna sindikalna povjerenica Sindikalne podružnice KBC Zagreb

Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi Hrvatske:

 

Tanja Leontić 
ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

ŠTRAJK JAVNIH SLUŽBI

  "ŠTRAJK

JAVNIH SLUŽBI"


 • zdravstvo
 • socijalna skrb
 • kultura
 • osnovne škole
 • srednje škole
 • visoka znanost

više na linku:

http://javnesluzbe.hr/

PUTOVANJA

PUTOVANJA

ČAROLIJA ADVENTA

Jezera gornje Austrije

 

izlet - 2 dana

08.-09. prosinac 2018.

 


PRIJAVE i UPLATE najkasnije

do 15.11.2018.


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/putovanja-39517


kultura

kultura

KULTURA


GK Komedija

"Šest likova traži autora"

20.11.2018. u 20 sati


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/kultura-39518
 


GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

GDPR - Uredba o zaštiti osobnih podataka

na snazi od 28. svibnja 2018. godine

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/privola%20suglasnost%20za%20objavu%20osobnih%20podataka-54714


ŠETNJE Gradom Zagrebom

ŠETNJE Gradom Zagrebom

Klovićevi dvori

IZLOŽBA

 

"Katarina Velika- Carica svih Rusa"

12.04.-29.07.2018.

uto-ned - 11:00 - 19:00 sati

 


PRIJAVE U TIJEKU !

najkasnije do 26.02.2018.

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/setnje%20gradom%20zagrebom-54434

UMAG 2018._sportske igre

UMAG 2018._sportske igre

SPORTSKE IGRE

 

UMAG

06.-10. lipnja 2018.

 


PRIJAVE U TIJEKU !!!

najkasnije do 01.05.2018.

 


više na linku:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/sportske%20igre-39519


DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

DOMAĆI MED

 

DOMAĆI MED

vrhunske kvalitete

50 kn

 


više na linku: 

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/domaci%20med-53342


ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

ŠKOLA STRANIH JEZIKA

 

UPISI u ljetni semestar 2018.

U TIJEKU !


 

CIJENA, članovi SSZSSH KBC Zagreb 

i članovi njihove uže obitelji: 1.290,00 kn

 


 

više na linku:


"KRAPINSKE TOPLICE"

"KRAPINSKE TOPLICE"
 
"KRAPINSKE TOPLICE
Hotel KRAS
"AQUAE VIVAE"
 
 
PONUDA za 2018.
 
više na linku:
 

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "PRIMA PHARME"

LJEKARNA "Prima Pharme"

Rebro

 

15 % popusta

na dio asortimana ljekarne

osim ljekova na recept

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/ljekarna%20rebro-39510


BOLNIČAR i NJGOVATELJ

BOLNIČAR i NJGOVATELJ

 

BOLNIČAR i NJEGOVATELJ

osposobljavanje

 

 


 


OSIGURANJE

OSIGURANJE
 
BO ili OTKAZ
 
OSIGURANJE
 

 
više na:

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE ....

FRIZURE, MANIKURE

 

NOVO U PONUDI !


 

Frizerski salon "LONDON"

u sklopu "Hotela Rebro"


 • USLUGE I PROIZVODI
 • 20% za članove SSZSSH KBC Zagreb

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/frizerski%20salon%20london-53517


Registracija auta

Registracija auta

 

 

REGISTRACIJA AUTOMOBILA

I

TEHNIČKI PREGLED

 


više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/registracija%20auta-39505

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BANKARSKO SAVJETOVANJE

BESPLATNO BANKARSKO SAVJETOVANJE

 

više na:


STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

STRUKOVNE KOMORE

 • VIJESTI ....

 

više na:

http://www.sszssh-kbc-zagreb.com/komore%20vijesti-49568

 


SINDIKAT_obavijesti

SINDIKAT_obavijesti

OBAVIJESTI

 • SREDIŠNJICE SINDIKATA
 •  
 • PODRUŽNICE KBC Zg

 


 


ZG VIJESTI

ZG VIJESTI

ZAGREBAČKE VIJESTI

 

više na:

 

KNJIGA DOJMOVA

KNJIGA DOJMOVA
KNJIGA DOJMOVA:
 
 
više na:
 

KONTAKT

KONTAKT

 Za sve informacije i upite obratite nam se s punim povjerenjem putem telefona ili kontakt obrasca. 

 

 


Ministarstvo zdravlja

Sindikalna košarica

Dinamika rasta plaća